loading

Do Boga, który jest Miłością, zanieśmy błagania o potrzebne nam łaski:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby ich pokorna służba pociągała wszystkich ludzi do Boga.

2. Módlmy się za osoby sprawujące władzę, aby dbały o dobro najbiedniejszych narodów i pokój na świecie.

3. Módlmy się za bezrobotnych, aby znaleźli sposób, w jaki mogą służyć innym i zarobić na własne utrzymanie.

4. Módlmy się za lekarzy, aby przez ich pracę chorzy doświadczali miłości Boga i troski ludzi.

5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i weszli do radości wiecznej.

6. Módlmy się za nas, abyśmy pamiętali o tym, że to Bóg dał nam życie i wybrał nas, abyśmy przynosili owoc obfity.

Wdzięczni za wszelkie dary prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze prośby i naucz nas pokornie służyć Tobie w naszych braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen