loading

Jezusowi, który posyłał uczniów, by głosili Ewangelię światu, przedstawmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół, by nigdy nie brakowało gorliwych głosicieli słowa Bożego.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, by doświadczyli pokoju i mogli bez przeszkód wyznawać wiarę.

3. Módlmy się za polityków, by szanowali godność i wartość każdego człowieka.

4. Módlmy się za misjonarzy, by zawsze mogli liczyć na wsparcie i pomoc w swojej posłudze.

5. Módlmy się za zmarłych misjonarzy, by mogli cieszyć się radością przebywania w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za nas, obecnych na tej Mszy Świętej, byśmy byli odważnymi misjonarzami w środowiskach, w których żyjemy.

Panie, Ty nieustannie dajesz światu ludzi gotowych rozszerzać Twoje królestwo na ziemi, wysłuchaj naszej modlitwy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.