loading

Pan Bóg jest zawsze ze swoim ludem i nigdy o nim nie zapomina. Pewni Jego opieki nad nami przedstawmy Mu nasze potrzeby.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

1. Prosimy za wierzących w Chrystusa, aby całym swoim życiem i postępowaniem zachęcali tych, pośród których żyją, do całkowitego zawierzenia Bogu.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

2. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby w swojej posłudze kierowali się duchem służby oraz zawsze mogli liczyć na konkretne zaangażowanie ze strony wiernych.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

3. Prosimy za naszą Ojczyznę, aby jej mieszkańcy nigdy nie zapominali o wielkich dziełach, jakich Bóg dokonał w naszej historii, a dzięki temu pozostali Jemu wierni.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

4. Prosimy za ludzi żyjących z dala od domów rodzinnych i na emigracji, aby zawsze mieli możliwość powrotu do swojej ojczyzny, a w przyszłości cieszyli się pobytem w domu Ojca.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

5. Prosimy za ludzi bezdomnych, aby, doświadczając bezinteresownej pomocy, zapragnęli zmienić swoje życie i ten cel osiągnęli.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

6. Prosimy za nas samych, abyśmy zawsze żyli zgodnie z nauczaniem Ewangelii, dziękując Bogu za łaski, których nieustannie nam udziela.

     Panie, wysłuchaj ufających Tobie!

Boże, ufamy, że nas wysłuchasz i razem ze świętymi będziemy mogli wychwalać Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.