loading

Do Jezusa Chrystusa, który troszczy się o ludzi w każdym zakątku ziemi, zanieśmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół, aby niestrudzenie głosił Ewangelię wszystkim narodom.

2. Módlmy się za Papieskie Dzieła Misyjne, aby ich działalność przyczyniała się do skutecznego głoszenia Ewangelii.

3. Módlmy się rządzących, aby dbali o najuboższych, znajdujących się na marginesie życia społecznego.

4. Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu braku nadziei, aby mogli doświadczyć radości płynącej z miłości Boga i bliźniego.

5. Módlmy się za zmarłych misjonarzy, misjonarki i animatorów misyjnych, aby cieszyli się z przebywania w obecności Boga w niebie.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy solidarnie wspierali dzieło ewangelizacji szczodrą modlitwą i ofiarą.

Panie Jezu, Ty chciałeś, aby apostołowie głosili Ewangelię całemu światu, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy mogli uwielbiać Cię w niebie na wieki. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.