loading

Panu Bogu w pokornej modlitwie oddajmy chwałę, cześć i dziękczynienie i z ufnością przedstawmy nasze prośby.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

1. Prosimy Cię, aby Kościół głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, był zaczynem królestwa Bożego na ziemi.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

2. Prosimy Cię, aby misjonarze, którzy opuścili wszystko, aby inni mogli usłyszeć o Bogu, nieustannie doświadczali mocy Twojego słowa i wytrwale je głosili.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

3. Prosimy Cię, aby pełniący władzę, aby kierowali się prawdziwym dobrem człowieka oraz byli orędownikami sprawiedliwości i pokoju.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

4. Prosimy Cię, aby doświadczenie Bożej miłości otworzyło na przyjęcie prawdziwych darów tych, którzy ulegli pokusie władzy i pieniądza.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

5. Prosimy Cię, aby ci, którzy już od nas odeszli osiągnęli pełnię życia w królestwie niebieskim.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

6. Prosimy Cię, abyśmy angażowali się w sprawy misji tak, by bezpośrednia praca misjonarzy przynosiła coraz lepsze owoce.

     Niech nasze czyny wielbią Ciebie, Panie.

Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy świadczyli o Tobie naszym życiem. Usłysz nas i uczyń zdolnymi do miłowania Ciebie ponad wszystko. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.