loading

Z pokorą i ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. Za dzieło misyjne Kościoła, aby prowadziło wszystkich do spotkania z Jezusem i pójścia za Nim.
2. Za wszystkich ochrzczonych, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny przyczynił się do misyjnej przemiany i odnowy każdego wyznawcy Chrystusa.
3. Za wspierających misje i włączających się w misyjne inicjatywy, aby cieszyli się szczególnym Bożym błogosławieństwem.
4. Za ludzi, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa, aby mogli doświadczyć Jego miłości i bliskości.
5. Za nas, abyśmy jeszcze owocniej służyli działalności misyjnej.

Przyjmij, Ojcze, nasze błagania i spraw, aby cały Kościół odnowił się w swojej misyjnej działalności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.