loading

29 WRZEŚNIA – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA

Przez wstawiennictwo świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby umocniony potężnym wstawiennictwem Archanioła Michała odważnie głosił zwycięstwo Jezusa Baranka i prowadził wiernych drogą zbawienia.
2. Módlmy się za liderów różnych wspólnot kościelnych, aby wspierani przez Archanioła Gabriela rozpoznawali znaki czasu i rozpalali serca ludzi, do których zostali posłani.
3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby doświadczając orędownictwa Archanioła Rafała, zostali uzdrowieni ze swych chorób i umocnieni w słabości.
4. Módlmy się za opętanych i udręczonych nękaniem złego ducha, aby Święci Archaniołowie wyjednali im zwycięstwo łaski i radość życia w wolności dzieci Bożych.
5. Módlmy się za zmarłych, niech Aniołowie, którzy strzegli ich za życia, wprowadzą ich do raju.
6. Módlmy się za nas, otrzymujących w Eucharystii przedsmak życia wiecznego, abyśmy świadcząc o Bożej miłości, ujrzeli kiedyś otwarte dla nas niebiosa.

Boże Ojcze, przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy, jak jesteś niezmierzony i godny miłości. Dziś wysławiamy Twoją doskonałość oraz potęgę i wierzymy, że wsparci wstawiennictwem Twych Archaniołów otrzymamy wszystko, o co z wiarą prosimy dla siebie i naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.