loading

3 tydzień adwentu DP

Świadomi tego, że Jezus Chrystus przeszedł przez ziemię, wszystkim dobrze czyniąc, zwróćmy się do Niego z naszymi prośbami w intencjach osobistych i całego Kościoła.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

1. Módlmy się, aby Kościół promieniował radością wiernych otwartych na natchnienia Ducha Świętego i napełnionych miłością do Boga i bliźnich.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

2. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby z radością, mądrością i gorliwością służyli powierzonemu sobie Ludowi Bożemu.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

3. Módlmy się za nasz naród, aby stale cieszył się opieką Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i aby pamiętał o wdzięczności Bogu za Jego Opatrzność nad naszą Ojczyzną.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

4. Módlmy się za grzeszników, aby ze skruszonym sercem przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, a stanąwszy przed tym trybunałem miłosierdzia Bożego, wrócili do swych rodzin z Bożą radością i pokojem w sercu.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

5. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby pełne żywej wiary i miłości do Jezusa Chrystusa i Matki Bożej mieli wolę i siłę oprzeć się naporowi zła moralnego i wybierali zawsze drogę ku szczytom cnoty i szlachetnych ideałów.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

6. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych przy stole słowa Bożego i stole eucharystycznym, abyśmy z Bożą pomocą umieli czynić swe życie lepszym przez właściwe relacje z Bogiem i bliźnimi.

Panie, wysłuchaj nasze modlitwy.

Wysłuchaj, Panie, pokorne nasze modlitwy i udziel nam, i tym za których prosimy, darów potrzebnych do jak najlepszego przeżycia Adwentu i do wytrwania na Bożej drodze życia do końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.