loading

3 tydzień adwentu

Pełni radości z nadchodzącego zbawienia zanośmy nasze prośby do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym.
1. Za Kościół Święty, który przygotowuje się do celebrowania świąt Narodzenia Pańskiego. Niech stanie się dla wszystkich ludzi jasnym znakiem miłości Zbawiciela.
2. Za chrześcijan podejmujących adwentowe postanowienia. Niech poniesiony trud współpracy z łaską zaowocuje w nich radością trwałego nawrócenia.
3. Za rządzących państwami i kierujących instytucjami publicznymi. Niech odnajdą radość w bezinteresownej służbie innym, na wzór Jezusa, który nie przychodzi, aby panować.
4. Za misjonarzy duchownych i świeckich. Niech radość z głoszenia Ewangelii będzie dla nich nagrodą za podejmowane wyrzeczenia, a Pan ukaże im owoce głoszenia Dobrej Nowiny.
5. Za konających i terminalnie chorych. Niech dobrze przeżyty czas bezpośredniego przygotowania na spotkanie z miłosiernym Zbawicielem znajdzie swoje wypełnienie w radości wiecznej.
6. Za nas wszystkich zgromadzonych na tej liturgii. Niech przeżywanie tajemnic naszej wiary uzdolni nas do niesienia pociechy tym, którzy utracili nadzieję.
Jezu, który przychodzisz, aby być „Bogiem z nami”, wejrzyj na nasze prośby i pociesz swój lud, który od Ciebie oczekuje wybawienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.