loading

3 tydzień Adwentu

Bogu, który nasyca nas dobrami i pragnie naszego szczęścia, przedstawmy wspólne prośby:

1. O radość i entuzjazm dla pasterzy Kościoła w głoszeniu dobrej nowiny ubogim i obwieszczaniu nieprzemijającej łaski Pana.

2. O zgodę i jedność dla rządzących naszym krajem, aby w podejmowaniu decyzji kierowali się wspólnym dobrem całego narodu.

3. O wiarygodność i wzór autentycznej służby dla wszystkich odpowiedzialnych za kształtowanie nowych pokoleń, aby formowali młodych ludzi w duchu miłości i zrozumienia.

4. O światło wiary dla wszystkich poszukujących i błądzących w ciemnościach grzechu, aby doszli do poznania Prawdy, jaką jest Jezus Chrystus.

5. O miłosierdzie i nagrodę życia wiecznego dla wszystkich wiernych zmarłych, aby radowali się wspólnotą z Bogiem i świętymi.

6. O głęboką i autentyczną postawę wdzięczności, radości i nieustającej modlitwy dla nas tu zebranych przy stole Pańskim i karmiących się Jego dobrami.

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy i dokonaj w nas tego, co obiecałeś, abyśmy byli nieskalani na dzień przyjścia Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Z którym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.