loading

3 tydzień Adwentu

Do Boga, który był, który jest i który przychodzi, zanieśmy nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za papieża (Franciszka) i całe duchowieństwo, aby byli święci i wierni Bogu.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby swoje obowiązki wypełniali z mądrością, wyrażając w ten sposób swoją troskę o innych.

3. Módlmy się za rekolekcjonistów, aby ich praca przyniosła obfity owoc.

4. Módlmy się za pogrążonych w smutku i depresji, aby znaleźli ukojenie i radość w Bogu.

5. Módlmy się za zmarłych, aby doczekali się wiecznego świętowania.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli zawsze się radować, ufni w Bożą obecność i miłość.

Boże, którego przyjścia oczekujemy, zechciej nas wysłuchać, abyśmy nieustannie doświadczali Twojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.