loading

3 tydzień Adwentu

Do Boga, który jest Dawcą wszelkiej radości, zanieśmy nasze prośby i błagania:

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby w każdych okolicznościach głosili radość Ewangelii i niestrudzenie przypominali o tym, że przyjście Pana jest już bliskie.

2. Módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju i na całym świecie, aby dzięki ich cierpliwej pracy wszyscy ludzie mogli radośnie i spokojnie wyznawać swoją wiarę.

3. Módlmy się za osoby, które usłyszały zaproszenie do podjęcia życia kapłańskiego, zakonnego lub misyjnego, aby z radością odpowiedziały na wezwanie, by wszyscy ludzie mogli usłyszeć radosne orędzie o narodzeniu Chrystusa.

4. Módlmy się za chorych i ubogich, szczególnie za osoby potrzebujące, żyjące w trudnych warunkach, aby otrzymały potrzebną pomoc i mogły uwielbiać Boga za Jego hojność.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby dzięki swojej wierności Bogu tu na ziemi mogli radować się oglądaniem Jego oblicza w niebie.

6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Mszy św., abyśmy cierpliwie i z radością umacniali się nawzajem w oczekiwaniu na bliskie przyjście Chrystusa.

Kochający, dobry Boże, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy widząc Twoje działanie, wytrwale czekali na powtórne przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.