loading

3 tydzień Adwentu DP

Do naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego przyjścia oczekujemy, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby, wspierany łaską Ducha Świętego, prowadził wszystkich wierzących na spotkanie z Panem.

2. Módlmy się o nowe powołania, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić miłość Boga.

3. Módlmy się, aby rządzący, szczególnie w krajach totalitarnych, umożliwili swoim obywatelom swobodne wyznawanie wiary i jej rozwijanie przez możliwość sięgania po religijną prasę i inne media.

4. Módlmy się za cierpiących i więzionych z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, aby mogli cieszyć się wolnością.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy ponieśli śmierć w obronie wolności i pokoju, aby dobry Bóg przyjął ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, aby czas adwentu przyczynił się do umocnienia osobistej więzi każdego z nas i wszystkich razem z Jezusem Chrystusem.

Nasz Zbawicielu, którego przyjścia z utęsknieniem oczekujemy, wysłuchaj naszych pokornych próśb, abyśmy razem z aniołami i świętymi mogli nieustannie głosić Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.