loading

3 tydzień Adwentu

Oczekując bliskiego już przyjścia Zbawiciela, z radością przedstawmy Mu nasze prośby.

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby dla współczesnego świata byli widocznym znakiem wskazującym na nadejście królestwa niebieskiego.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby dbając o dobrobyt materialny obywateli, nie zapominali o ich potrzebach duchowych.

3. Módlmy się za osoby dotknięte cierpieniem fizycznym, psychicznym czy duchowym, aby w swoim doświadczeniu łączyli się z cierpiącym Zbawicielem.

4. Módlmy się za rodziców oczekujących na narodziny swoich dzieci, by z wdzięcznością przyjęli dar nowego życia.

5. Módlmy się za imigrantów i uchodźców, aby znaleźli bezpieczne schronienie i pomoc dla swoich rodzin.

6. Módlmy się za nas, abyśmy jak najlepiej przygotowali się na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Jezu cichy i pokorny, wysłuchaj nasze prośby i naucz nas dostrzegać potrzeby ubogich i opuszczonych, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest