loading

3 tydzień zwykły

Z pokorą i ufnością zwróćmy się do Boga Ojca wszechmogącego, aby raczył przyjąć i wysłuchać naszych próśb i błagań.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby na drogach współczesnego świata nie ustawał w odważnym głoszeniu potrzeby nawrócenia.
2. Módlmy się za kapłanów, aby prowadząc powierzone sobie wspólnoty ku Chrystusowi, sami wytrwale dążyli do świętości.
3. Módlmy się za żyjących w konfliktach i kłótniach, aby wzajemny dialog i zrozumienie prowadziło do porozumienia i przebaczenia.
4. Módlmy się za egzorcystów, by umocnieni mocą Bożą wytrwale walczyli o wolność człowieka.
5. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby umiały rozpoznać obecność Boga w ich codziennym życiu.
6. Módlmy się za nas, byśmy przez małe i drobne gesty miłości i życzliwości przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego.
Boże Ojcze, który znasz nasze serca i wiesz, czego nam potrzeba, wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.