loading

3 TYDZIEŃ W CIĄGU ROKU

Wdzięczni za wszystkie łaski otrzymane od
kochającego Boga przedstawmy Mu z pokorą
nasze prośby:

1. Módlmy się za misjonarzy, rodziny w misji,
woluntariuszy, katechistów, prosząc
dla nich o ciągle świeży zapał w przepowiadaniu
Dobrej Nowiny, zakorzeniony
w żywej relacji z Panem, a wspólnota
Kościoła niech modlitewnie i materialnie
wspiera ich ewangelizacyjne wysiłki.

2. Módlmy się za rządzących i możnych
tego świata, aby nie pozostawali obojętni
wobec ludzkiej biedy, lecz przez różne
działania wyrażali swoją z nimi solidarność,
dzieląc się posiadanymi dobrami.

3. Módlmy się za młodych, którzy uczestniczyli
w Światowych Dniach Młodych
w Panamie. Niech ten czas zaowocuje
w całym Kościele pogłębieniem wiary,
byśmy w codzienności byli prawdziwymi
świadkami Zmartwychwstałego, niosąc
radość i pokój tym, wśród których żyjemy.

4. Módlmy się o dar wewnętrznego uzdrowienia
dla ludzi zagubionych w świecie
konsumpcji, szukających szczęścia w różnych
zniewoleniach, aby otworzyli się na
fachową pomoc i podjęli walkę o własne
życie i zbawienie.

5. Módlmy się za dzieci, młodzież i nauczycieli
przeżywających ferie zimowe. Niech
Bóg obdarzy każdego potrzebną łaską
oraz ochroni od nieszczęśliwych wypadków,
aby z radością korzystając z różnych
form wypoczynku, z odnowionymi siłami
wrócili do szkolnych obowiązków.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół
Chrystusowego ołtarza. Niech dar tej Eucharystii
zrodzi w nas ducha wdzięczności
i radości, którym będziemy się dzielić
ze wszystkimi spotkanymi na co dzień.

Boże, Ojcze najlepszy, dziękujemy za Twoją
miłosierną Opatrzność, która każdego dnia
daje nam wszystko, czego potrzebujemy.
Wysłuchaj nas i udziel tego, czego najbardziej
potrzebujemy, aby Cię uwielbiać. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.