loading

3 tydzień Wielkanocy

Do Boga pełnego miłości i miłosierdzia zanośmy pełne ufności prośby:

1. Za papieża, biskupów i prezbiterów, by nie ustawali w głoszeniu całemu światu prawdy o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

2. Za wszystkie narody świata, by dzięki staraniom tych, którzy nimi rządzą, mogły żyć w pokoju, bezpieczeństwie i sprawiedliwości.

3. Za spowiedników, by otwarci na działanie Bożego Ducha byli dobrymi narzędziami w ręku miłosiernego Pana.

4. Za trwających w grzechach ciężkich, by dzięki świadectwu życia współczesnych ludzi świętych odnaleźli drogę nawrócenia i przemiany własnego życia.

5. Za zmarłych, by mogli się cieszyć radością nieba ze Zmartwychwstałym Panem.

6. Za nas, zgromadzonych na sprawowanie Eucharystii, abyśmy pouczeni przez Chrystusa Jego słowem i posileni Jego Ciałem przez całe nasze życie dawali światu świadectwo o Jego Zmartwychwstaniu.

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś Chrystusa ofiarą za nasze grzechy, przyjmij nasze prośby i udziel nam łaski nawrócenia i przemiany życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.