loading

3 tydzień Wielkanocy

Barankowi zasiadającemu na tronie, któremu należy się błogosławieństwo, cześć, chwała i moc, przedstawmy potrzeby całego Kościoła:

1. Prosimy Cię, Panie, za Piotra naszych czasów, papieża (Franciszka), umacniaj go swoją bliskością, aby z miłością prowadził Twój Kościół do zbawienia.

2. Prosimy Cię, Panie, za zwaśnione narody, otwórz ich uszy i serca na Twoją naukę, aby wkroczyły na drogę pojednania i przebaczenia.

3. Prosimy Cię, Panie, za liderów różnych wspólnot kościelnych, udzielaj im Twojej mądrości, aby wszystkim, do których zostali posłani, ogłaszali, że jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.

4. Prosimy Cię, Panie, za pracowników fizycznych, osoby podejmujące trudne prace wymagające ryzyka oraz narażających swoje życie i zdrowie dla ratowania innych, niech wpatrzeni w św. Józefa, ziemskiego opiekuna Jezusa, od niego uczą się zawierzania Bogu życia własnego i innych.

5. Prosimy Cię, Panie, za tych, którzy odeszli od nas z nadzieją zmartwychwstania, dopuść ich do oglądania Twojego oblicza w niebie.

6. Prosimy Cię, Panie, za nas zgromadzonych na tej świętej liturgii, prowadź nas Twoimi drogami, abyśmy poznając Twoje słowa, zawsze zgodnie z nim postępowali.

Jednorodzony Synu Boży, który jesteś Wcielonym Słowem Ojca, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy wsłuchując się nieustannie w Twoje słowo i zgłębiając je, kształtowali nasze życie zgodnie z Twoim planem miłości wobec nas. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.