loading

3 tydzień Wielkanocy

Sławmy naszego Pana, który złożył przebłagalną Ofiarę za nasze grzechy, a zmartwychwstając, ukazał nam drogę, po której mamy za Nim podążać, i pokornie przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby w podejmowanych decyzjach kierował się zawsze światłem Bożego Ducha, a przez swoją posługę doprowadzał wiernych do coraz ściślejszego zjednoczenia z Bogiem.

2. Módlmy się za zwaśnione narody, aby spłynął na nie dar Chrystusowego pokoju, który ofiarował On swoim uczniom w dniu Zmartwychwstania.

3. Módlmy się za tych, którzy odsunęli się od Kościoła, aby w sakramencie pojednania na nowo odkryli miłość Boga do nich.

4. Módlmy się za wszystkich, którzy nie potrafią uwolnić się od popełniania ciągle tych samych grzechów ciężkich, aby doznając Bożego przebaczenia, weszli na drogę przemiany serca i nawrócenia.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa mogli radować się przebywaniem z Bogiem na wieki w Jego królestwie.

6. Módlmy się za nas tu obecnych, aby Odkupiciel udzielił nam łaski mężnego wyznawania wiary.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą Drogą, Prawdą i Życiem, dlatego pragniemy być przy Tobie i Ciebie słuchać. Wysłuchaj naszych próśb, abyśmy mogli coraz lepiej i wierniej Ci służyć. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków.