loading

3 tydzień Wielkanocy DP

Wsłuchując się dzisiaj szczególnie w słowo Boże, przedstawmy Bogu nasze ufne prośby.

     Ojcze Wcielonego Słowa, wysłuchaj nas.

1. Niech głoszone przez Kościół orędzie zbawienia dociera do wszystkich ludzi na całej ziemi.

     Ojcze Wcielonego Słowa, wysłuchaj nas.

2. Niech zgłębiający wiedzę o słowie Bożym przyczyniają się do coraz lepszego rozumienia tego słowa w życiu każdego człowieka.

     Ojcze Wcielonego Słowa, wysłuchaj nas.

3. Niech pracownicy katolickich mediów, głosząc słowo Boże, docierają z nim aż na krańce świata.

     Ojcze Wcielonego Słowa, wysłuchaj nas.

4. Niech nasi bliscy zmarli, którzy za życia ziemskiego karmili się słowem Bożym, oglądają Boga w wieczności.

     Ojcze Wcielonego Słowa, wysłuchaj nas.

5. Niech w naszych rodzinach Pismo Święte będzie czytane, rozważane i wprowadzane w życie codzienne.

     Ojcze Wcielonego Słowa, wysłuchaj nas.

Boże, Twoje słowo ma moc przemieniania ludzkich serc, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy byli zawsze gotowi na przyjęcie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.