loading

3 tydzień Wielkanocy DP

Rozpoczynając Tydzień Biblijny, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga, Autora najpiękniejszego listu do ludzkości.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

1. Prosimy Cię za Ojca Świętego, aby jego orędzia kierowane do wiernych z całego świata umacniały ich wiarę i prowadziły do jej odważnego i pełnego radości wyznawania.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

2. Prosimy Cię za zgłębiających Pismo Święte w gronie rodzinnym, w kręgach biblijnych czy w innych grupach, aby moc tego słowa objawiała się w ich życiu.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

3. Prosimy Cię za ludzi młodych, aby poznając świat, odkrywali jego mądrość i piękno również dzięki czytaniu najpiękniejszej księgi świata, którą jest Pismo Święte.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

4. Prosimy Cię za głoszących słowo Boże środkami społecznego przekazu, aby rozpowszechniana w tej sposób Dobra Nowina mogła dotrzeć aż na krańce współczesnego świata.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

5. Prosimy Cię za zmarłych, którzy w swoim życiu w sposób szczególny oddawali się lekturze Bożego słowa, aby Wcielone Słowo, nasz Pan, Jezus Chrystus, przyjął ich do swojej chwały.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy, uważnie słuchając słowa Bożego głoszonego podczas Eucharystii, pozwalali, aby ono przemieniało nasze życie i prowadziło nas do pogłębienia naszej relacji z Bogiem i bliźnimi.

      Słowa Twe, Panie, niech będą światłem na naszej drodze życia.

Boże, który przez Jezusa, Jednorodzonego Syna swojego, objawiłeś się całemu światu jako najlepszy Ojciec i razem z Nim zesłałeś Ducha Świętego, aby napełnił nas obfitością Bożych darów, wysłuchaj naszych próśb. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.