loading

3 tydzień Wielkanocy DP

Usłyszawszy słowa Pisma skierowane przez Pana do nas, prośmy Go w potrzebach naszych i świata.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

1. Spraw, Panie, aby Twoi wierni wsłuchiwali się uważnie w Twoje słowo i żyli nim na co dzień.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

2. Spraw, Panie, aby teologowie, a zwłaszcza bibliści, zgłębiając Pismo św., coraz lepiej przybliżali
je Twojemu ludowi.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

3. Spraw, Panie, aby wszyscy ludzie, a zwłaszcza Ci sprawujący władzę, zabiegali gorliwie o sprawy pokoju, sprawiedliwości i poszanowania godności człowieka na całym świecie.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

4. Spraw, Panie, aby nauczyciele i katecheci z oddaniem troszczyli się o właściwe wychowanie dzieci i młodzieży.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

5. Spraw, Panie, aby ludzie trwający w grzechu, przez głoszenie Twojego słowa zyskiwali siłę do ciągłego nawracania się.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

6. Spraw, Panie, abyśmy zawsze nosili w sobie pragnienie poznawania i rozważania Twojego słowa.

     Oświecaj, Panie, Twoim słowem.

Boże, Ty do nas mówisz poprzez swoje słowo i objawiasz swoją miłość. Wysłuchaj tego, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.