loading

3 tydzień Wielkanocy

Przez Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i pozostał z nami w swoim słowie i chlebie dającym życie wieczne, przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. O liczne i odpowiedzialne powołania do służby Bożej, aby prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa mogła być głoszona na całym świecie.

2. O trwały pokój między narodami, aby ziemia stała się bezpiecznym mieszkaniem dla całej rodziny ludzkiej.

3. O chleb powszedni dla wszystkich, a także o wolę dzielenia się dobrami, aby nikt z ludzi nie cierpiał głodu.

4. O życie wieczne dla zmarłych, o których nikt nie pamięta i za dusze w czyśćcu, aby dostąpili radości przebywania ze zmartwychwstałym Panem.

5. O otwarte serca dla nas tu zebranych, abyśmy przyjmowali Boże słowo i żyli zgodnie z tym, co Bóg do nas mówi.

Wszechmogący Boże, który pouczasz swoim słowem i karmisz chlebem życia swój lud wybrany, wysłuchaj modlitw, jakie do Ciebie zanosimy i spraw, abyśmy postępując według Twojej woli, osiągnęli radość życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.