loading

3 tydzień Wielkiego Postu

Przez Jezusa Chrystusa, który w sakramentach chrztu świętego i pokuty obmywa nas z grzechów i obdarza życiem łaski, przedstawmy Bogu intencje Kościoła i całego świata:

1. Aby papież [Franciszek] był na ziemi świadkiem zawierzenia Bogu i znakiem Jego ojcowskiej obecności.

2. Aby osoby konsekrowane przykładem swojego życia zachęcały wiernych do pełnienia czynów miłości.

3. Aby dorośli przygotowujący się do przyjęcia chrztu świętego, poznając prawdy wiary, według nich kształtowali swoje codzienne postawy.

4. Aby skłóceni członkowie rodzin potrafili wyciągnąć ręce do wzajemnej zgody i przebaczenia.

5. Aby w nas i naszych bliskich, przez praktykę modlitwy, postu i jałmużny, nastąpiła duchowa przemiana.

Boże, który obdarzyłeś Samarytankę żywą wiarą, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy oddając Tobie cześć w duchu i prawdzie, wzrastali w wierze i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.