loading

3 tydzień Wielkiego Postu

Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie i pragnie przemiany naszego życia, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby był poddany Jezusowi Chrystusowi i pozwalał się oczyszczać oraz prowadzić ku dojrzałej wierze.

2. Módlmy się za rządzących, aby uczciwie pracowali dla rozwoju własnych narodów i zabiegali o pokój na świecie.

3. Módlmy się za katechumenów, aby w Jezusie rozpoznali Boga, który wyprowadza z niewoli grzechu do życia w wolności.

4. Módlmy się za osoby opiekujące się chorymi i cierpiącymi, aby zostały napełnione cierpliwością i z wytrwałością oraz miłością wykonywały powierzone im obowiązki.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Pan, który każdego z nas ogarnia swoim nieskończonym miłosierdziem, przyjął ich do swojego wiecznego królestwa.

6. Módlmy się za nas, abyśmy byli zdolni do odczytywania znaków Bożej obecności pośród codziennych obowiązków i coraz pełniej otwierali się na zbawienie.

Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości i dobroci, prosimy Cię, przyjmij nasze pokorne modlitwy i w swoim miłosierdziu przyprowadź nas do siebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Amen.