loading

3 tydzień Wielkiego Postu

Chrystus przychodzi do nas jako Ten, który zbawia, a nie potępia. Ufni w Jego miłość prośmy pokornie:

1. Panie, polecamy Ci papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła. Niech z mocą głoszą Twoje słowo, stając się wiarygodnymi przewodnikami na drogach zbawienia.

2. Panie, polecamy Ci rządzących narodami. Niech w podejmowaniu decyzji kierują się prawdą o niepodważalnym prawie każdego człowieka do życia w szacunku i godności.

3. Panie, polecamy Ci spowiedników, rekolekcjonistów i kierowników duchowych. Niech swoją posługą umacniają wiernych w oczyszczaniu swoich serc i przemianie życia.

4. Panie, polecamy Ci poszukujących prawdy i sensu życia. Niech spotykają na swoich drogach ludzi będących dla nich dobrym przykładem i moralnym wsparciem.

5. Panie, polecamy Ci naszych drogich zmarłych. Niech dzięki Twemu miłosierdziu radują się uczestnictwem w chwale zbawionych.

6. Panie, polecamy Ci nas samych. Niech czynne uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła przygotuje nasze serca na święta Twojego Zmartwychwstania.

Chryste, Ty przez krzyż wskazujesz nam drogę zbawienia, wysłuchaj nas i tak przemieniaj nasze serca, abyśmy mieli pełny udział w Twoim misterium paschalnym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.