loading

3 tydzień Wielkiego Postu DP

Bóg pragnie, abyśmy Go wielbili w Duchu i prawdzie, dlatego prośmy Go z ufnością:

     Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

1. Niech wyznawcy w Chrystusa stają się coraz bardziej jednością, oddając Bogu cześć całym swoim życiem i dążąc do osiągnięcia pełnej jedności zarówno różnych kościelnych wspólnot jak i poszczególnych rodzin oraz osób.

     Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

2. Niech rządzący państwami i stanowiący prawo, podejmując decyzje wiążące dla całych społeczeństw, wybierają rozwiązania gwarantujące poszanowanie godności każdego człowieka.

     Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

3. Niech wszystkie kobiety świeckie i konsekrowane swoją wiarą i pobożnością stają się w swoich rodzinach, miejscach pracy i odpoczynku świadkami Bożej dobroci i troski o każdego człowieka.

     Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

4. Niech chorzy i cierpiący opierają swoje życie na mądrości krzyża i z niej czerpią obfite owoce w rozwoju życia duchowego swojego i ich bliskich.

     Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

5. Niech każdy z nas, czerpiąc obficie z duchowego pokarmu, jaki otrzymujemy podczas każdej Eucharystii, staje się coraz bardziej Bożą świątynią i niesie Boga wszędzie tam, gdzie On nas posyła.

     Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.

Najlepszy Ojcze, przyjmij nasze modlitwy i udziel nam tego, czego najbardziej potrzebujemy, abyśmy nieustannie mogli Cię uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.