loading

3 tydzień Wielkiego Postu DP

Do Boga Ojca, który nieustannie szuka zagubionych, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby był bezpiecznym portem dla wszystkich szukających Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, które pomaga seminarzystom w krajach misyjnych, aby jego działania przyczyniały się do realizacji ich powołania.

3. Módlmy się za rządzących, aby szanowali każde życie ludzkie i dołożyli wszelkich starań, aby została zniesiona kara śmierci.

4. Módlmy się za ludzi latami trwających w grzechach ciężkich, aby to dostrzegli i potrafili przyjąć Boże miłosierdzie.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Dobry Bóg przyjął ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze podnosili się z upadków i gorliwie przystępowali do sakramentu pokuty.

Boże Ojcze, przyjmij nasze prośby i udziel nam łask, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest