loading

3 tydzień Wielkiego Postu DP

Zwróćmy się z ufnością do Boga, który daje nam życie i pragnie, abyśmy oddawali Mu cześć w Duchu i w prawdzie.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

1. Prosimy Cię za chrześcijan, aby, rozpoznając w Jezusie swojego Mistrza i Zbawiciela, prowadzili do Niego wszystkich, do których jeszcze nie dotarła Dobra Nowina o zbawieniu.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

2. Prosimy Cię za katechumenów, aby, przygotowując się do sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii, coraz bardziej poznawali i miłowali Ciebie, źródło życia i świętości każdego człowieka.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

3. Prosimy Cię za narody wrogo do siebie nastawione, toczące wewnętrzne i bratobójcze walki, aby, odkrywając przebaczającą moc Twojej dobroci i miłości, doszły do wzajemnego pojednania i przebaczenia.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

4. Prosimy Cię za wszystkie osoby odpowiedzialne w naszej ojczyźnie za ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby, dostrzegając wartość każdego człowieka, nigdy nie podejmowały decyzji przeciwnych życiu.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

5. Prosimy Cię za zmarłych, którzy za swojego życia na ziemi doznawali szczególnych pokus przeciwko życiu, a zwłaszcza za tych, których śmierć była spowodowana ich samowolną decyzją o zakończeniu swojego życia ziemskiego, aby zostali przyjęci do chwały nieba.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

6. Prosimy Cię za nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza, abyśmy, nieustannie pogłębiając naszą relację z Tobą, stawali się wiarygodnymi świadkami Twojej Ewangelii.

     Wysłuchaj nas, Panie i Boże nasz.

Wysłuchaj, Panie, naszego wołania i doprowadź nas do poznania całej prawdy, abyśmy tak jak Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii mówili o Tobie wszystkim, do których nas posyłasz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.