loading

3 tydzień Wielkiego Postu DP

Do Boga, który daje nam życie i Ducha Świętego, zwróćmy się z ufnością.

     Wysłuchaj nas, Panie

1. Boże, prosimy Cię za katechumenów, aby, przygotowując się do przyjęcia sakramentów incjacji chrześcijańskiej, coraz bardziej poznawali Ciebie i z mocą świadczyli o Twojej dobroci.

     Wysłuchaj nas, Panie

2. Boże, prosimy Cię za narody pozostające we wzajemnej wrogości, aby dzięki Twojej pomocy doszły do pojednania i przebaczenia.

     Wysłuchaj nas, Panie

3. Boże, prosimy Cię, aby życie ludzkie na całym świecie było chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

     Wysłuchaj nas, Panie

4. Boże, prosimy Cię za ludzi zmagających się z trudnościami, aby umieli przez nie przejść, ufając w Twoją Opatrzność.

     Wysłuchaj nas, Panie

5. Boże, prosimy Cię za nas, abyśmy, doświadczając Twojego odkupienia, żyli z wdzięcznością w sercu i świadczyli o spotkaniu z Tobą.

     Wysłuchaj nas, Panie

Spójrz, Boże, na prośby, które do Ciebie zanosimy, i udziel nam obfitości Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen