loading

3 tydzień Wielkiego Postu

Chrystus nieustannie daje nam szansę nawrócenia i przemienia nas swoją łaską. Zwróćmy się do Niego z pokorą:

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

1. Prosimy Cię, Panie, aby Kościół nieustannie dążył z wiarą i nadzieją do Niebieskiego Jeruzalem.

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

2. Prosimy Cię, Panie, aby wezwani do szczególnej służby w Kościele z ochotnym sercem podjęli powierzoną im misję.

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

3. Prosimy Cię, Panie, aby wszyscy przełożeni i pracodawcy pamiętali o odpowiedzialności, jaką mają względem podwładnych.

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

4. Prosimy Cię, Panie, aby ci, którzy odkładają nawrócenie do chwili śmierci, dostąpili przemiany serc i zaczęli żyć pełnią Twojej łaski.

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

5. Prosimy Cię, Panie, aby zmarli, których wezwałeś do siebie, dostąpili udziału w Twojej wiecznej chwale.

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

6. Prosimy Cię, Panie, daj nam tu zebranym czerpać wiarę i mądrość z historii naszych biblijnych przodków, abyśmy pouczeni ich przykładem wiernie szli za Tobą.

Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania.

Panie Jezu Chryste, nasyć pragnienia naszych dusz, dając nam pić z duchowej skały, którą jesteś Ty sam. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.