loading

3 tydzień zwykły

Bóg objawia nam samego siebie w swoim Jedynym Synu, Jezusie Chrystusie, który jest Jego Słowem do nas. Zanośmy do Niego nasze błagania.

1. Za Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, którzy głoszą słowo Boże, aby czynili to w mocy Ducha Świętego.

2. Za lektorów ustanowionych do czytania słowa Bożego, aby przez swoją posługę pomagali innym lepiej przyjąć i zrozumieć Dobra Nowinę.

3. Za biblistów, aby dzięki ich pracy Lud Boży mógł lepiej zrozumieć przesłanie tekstów biblijnych.

4. Za rodziny i wspólnoty, aby swoje życie budowały na fundamencie Pisma Świętego.

5. Za zmarłych, aby cieszyli się radością oglądania Bożego oblicza.

6. Za nas samych, abyśmy czytali Dobrą Nowinę i słuchali Jej z sercem otwartym na Boże działanie.

Panie, nasz Boże, Ty pragniesz być poznany i ukochany przez nas w swoim Słowie. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli Cię nieustannie uwielbiać, wysławiając Twoją miłość do nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.