loading

3 tydzień zwykły

Bóg objawia nam samego siebie w swoim Jedynym Synu, Jezusie Chrystusie, który jest Jego Słowem do nas. Zanośmy do Niego nasze błagania.

1. Za Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, którzy głoszą słowo Boże, aby czynili to w mocy Ducha Świętego.

2. Za lektorów ustanowionych do czytania słowa Bożego, aby przez swoją posługę pomagali innym lepiej przyjąć i zrozumieć Dobra Nowinę.

3. Za biblistów, aby dzięki ich pracy Lud Boży mógł lepiej zrozumieć przesłanie tekstów biblijnych.

4. Za rodziny i wspólnoty, aby swoje życie budowały na fundamencie Pisma Świętego.

5. Za zmarłych, aby cieszyli się radością oglądania Bożego oblicza.

6. Za nas samych, abyśmy czytali Dobrą Nowinę i słuchali Jej z sercem otwartym na Boże działanie.

Panie, nasz Boże, Ty pragniesz być poznany i ukochany przez nas w swoim Słowie. Wysłuchaj naszego wołania, abyśmy mogli Cię nieustannie uwielbiać, wysławiając Twoją miłość do nas. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY