loading

3 tydzień zwykły

Wszechmogący Bóg posłał na świat Swoje odwieczne słowo, aby objawić miłość względem każdego człowieka. Wdzięczni za tak wielkie dary Jego miłości wspólnie wołajmy:

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

1. Boże, Ty za pośrednictwem Mojżesza dałeś swojemu ludowi prawo przymierza, spraw, aby wszyscy chrześcijanie zachowywali Twoje przykazania.

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

2. Boże, Ty posyłałeś proroków, aby pouczali Naród Wybrany, poucz dzisiaj wszystkich, którzy rządzą państwami, aby kierowali się Twoim nieprzemijającym prawem.

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

3. Boże, Ty wszystko stworzyłeś swoim słowem, oświeć serca tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, aby z wiarą przyjęli Twoje zbawienie.

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

4. Boże, Ty wzbudziłeś w sercach Apostołów pragnienie pójścia za Chrystusem, aby byli głosicielami Twojej Ewangelii, rozpal serca młodych do dawania jasnego świadectwa o Tobie we współczesnym świecie.

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

5. Boże, Ty ożywiasz wszystko i odmieniasz oblicze świata, wlej nadzieję w serca tych, którzy dzisiaj przekroczą próg wieczności.

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

6. Boże, Ty prowadzisz bezpiecznie swój Kościół na drogach czasu, napełnij nasze serca Twoją łaską, abyśmy chętnie obcowali z Tobą w słowie Bożym i Eucharystii.

     Niech Twoje słowo będzie naszym światłem.

Wszechmogący Boże, Ty posłałeś na ziemię Twojego Syna, aby zbłąkaną ludzkość doprowadzić do światła Twojej Ewangelii. Wysłuchaj naszego wołania i udziel nam łaski, abyśmy idąc za nauką Jezusa Chrystusa, doszli do pełnego poznania Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.