loading

3 tydzień zwykły DP

Bóg posłał Jezusa, aby w Nim spełniły się wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. Pamiętając o Jego wierności, wołajmy z ufnością.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

1. Boże, który wzywasz do swego królestwa ludzi wszystkich narodów i języków, spraw, aby dzięki ofierze Twojego Syna stali się jedno.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

2. Boże, który pragniesz, aby ludzie żyli w pokoju, spraw, aby przywódcy narodów wykorzystywali swą władzę do polepszania warunków życia wszystkich ludzi.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

3. Boże, który powołujesz, kogo zechcesz, spraw, aby młodzi, słysząc Twój głos, umieli na niego odpowiedzieć całym swoim życiem.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

4. Boże, który mówisz w sercu każdego człowieka, spraw, aby muzułmanie coraz bardziej przybliżali się do prawdy i w ten sposób poznawali coraz lepiej Ciebie samego.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

5. Boże, który umacniasz swoich wybranych, spraw, aby ci, którzy cierpią z powodu wiary w Chrystusa, trwali z ufnością przy Tobie.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

6. Boże, który czynisz nas świadkami Twojego Syna, spraw, abyśmy, słuchając Twojego słowa, żyli nim na co dzień, głosząc je wszystkim, do których nas posyłasz.

     Wysłuchaj nas, Boże, Ojcze Słowa Wcielonego.

Boże, Ty posłałeś do nas swojego Jednorodzonego Syna, Twoje Wcielone Słowo, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy razem z Nim i w Nim mogli uwielbiać Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.