loading

3 tydzień zwykły DP

Do Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli żyć wiecznie, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, który niestrudzenie głosi miłość Boga, aby jego nauka docierała do wszystkich zakątków ziemi.

2. Módlmy się o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.

3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby wspierali inicjatywy zmierzające do pokoju.

4. Módlmy się za chorych, aby słowo Boże, pokrzepiło ich serca i ożywiło nadzieję.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Pan obdarzył ich łaską nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wątpiącym nieśli pokój i nadzieję.

Panie Jezu Chryste, przybądź nam z pomocą i wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.