loading

3 tydzień zwykły

Dobry Bóg pragnie obdarzyć nas najpiękniejszymi darami. Prośmy o nie z głęboką wiarą:

1. Obdarz, Panie, Twój Kościół świętością, aby coraz skuteczniej ukazywał światu piękno życia w zjednoczeniu z Tobą.

2. Daj, Panie, odwagę odkrycia prawdy o grzechu będącym z daleka od Ciebie, aby zapragnęli przemiany życia.

3. Napełnij, Panie, nadzieją ludzi, którzy stale odczuwają poczucie winy i własnej niegodności, aby wiara w moc Boga przyniosła im całkowite wyzwolenie.

4. Daj, Panie, opamiętanie siejącym zgorszenia, aby pragnęli naprawić wyrządzone zło.

5. Daj, Panie, dar życia wiecznego zmarłym, aby na zawsze radowali się ze wspólnoty z Tobą.

6. Daj, Panie, siłę nam tu zgromadzonym, abyśmy z radością podejmowali codzienny trud nawrócenia.

Panie, Ty z miłością pochylasz się nad nędzą człowieka i zaspakajasz jego najgłębsze potrzeby. Wysłuchaj naszego wołania i prowadź nas twoimi drogami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.