loading

30 KWIETNIA – ŚW. WOJCIECHA

Wspominając męczeństwo wielkiego świadka wiary, św. Wojciecha, zanieśmy do Boga wspólne prośby:

Wysłuchaj nas, Panie.

1. Módlmy się za polskich biskupów, aby byli pasterzami gotowymi oddać swoje życie w obronie wiary.

Wysłuchaj nas, Panie.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by kierowali nią mądrzy i odpowiedzialni przywódcy.

Wysłuchaj nas, Panie.

3. Módlmy się za ludzi młodych, aby rozwijając własne zdolności, przyczyniali się do wzrostu duchowego, gospodarczego i ekonomicznego naszego kraju.

Wysłuchaj nas, Panie.

4. Módlmy się za cichych świadków wiary, którzy cierpliwie znosząc trudności i upokorzenia, współuczestniczą w zbawczej misji Chrystusa.

Wysłuchaj nas, Panie.

5. Módlmy się za tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, by Bóg był dla nich wieczną nagrodą.

Wysłuchaj nas, Panie.

6. Módlmy się za nas samych, aby każdego dnia obumierał w nas stary człowiek, rodząc nowe życie z wiary.

Wysłuchaj nas, Panie.

Wszechmogący Boże, uwielbiamy Cię i wysławiamy w życiu i śmierci św. Wojciecha. Wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy przez jego wstawiennictwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.