loading

30 tydzień w ciągu roku

Zbliżmy się do naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa, z ufnością wołajmy do Niego:

Jezu, Synu Dawida, wysłuchaj nas.

1. Jezu Mistrzu, prosimy Cię za cały Kościół, a szczególnie za papieża Franciszka i naszego biskupa […], aby posłuszni Duchowi Świętemu z miłością prowadzili powierzonych im wiernych do zbawienia.

2. Jezu Mistrzu, prosimy Cię za sprawujących władzę w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w postawie służby i poszanowaniu prawdy.

3. Jezu Mistrzu, prosimy Cię za niewidomych i niedowidzących, aby dzięki wierze, sięgając tam, gdzie wzrok nie sięga, głosili wielkie dzieła Boga.

4. Jezu Mistrzu, prosimy Cię za poszukujących i wątpiących, aby spotkali braci, którzy otworzą ich oczy na poznanie Boga, rozpalą ich wiarę i pokrzepią dobrym słowem w trudnych sytuacjach.

5. Jezu Mistrzu, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, krewnych, przyjaciół i znajomych, aby zostali obdarzeni życiem wiecznym obiecanym im na chrzcie świętym.

6. Jezu Mistrzu, prosimy Cię za nas, abyśmy naszym życiem i posługą względem chorych oraz potrzebujących byli czytelnym znakiem Bożej miłości.

Jezu Chryste, Ty nie przestajesz się litować nad swoim ludem i nieustannie pomnażasz jego wiarę. Prosimy, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy, aby Twój Kościół pewnie kroczył do wiecznego szczęścia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest