loading

We wspólnotowej modlitwie przedstawmy teraz Panu Bogu, który jest Miłością i źródłem naszej braterskiej miłości, prośby i błagania, ufając, że je łaskawie wysłucha i przyjdzie nam z pomocą:

1. Prośmy Pana, aby na świecie ustały wojny, a wszyscy ludzie mogli żyć w pokoju, którego źródłem jest sprawiedliwość i miłość wzajemna.

2. Prośmy Pana, aby Kościół był znakiem pojednania, braterstwa i troski o każdego człowieka, a zwłaszcza o najuboższych i najsłabszych, wykluczonych i prześladowanych.

3. Prośmy Pana za kościelne dzieła miłosierdzia, aby ci, którzy się w nie angażują, byli świadkami dobroci i miłości samego Chrystusa i przeżywali swą służbę na rzecz ubogich w duchu wiary.

4. Prośmy Pana za tych, którzy przygotowują się do chrztu św. i bierzmowania, aby postępowali na drodze nawrócenia i umocnienia osobistej więzi z Chrystusem.

5. Prośmy Pana za tych, którzy cierpią duchowo lub fizycznie, aby znajdowali pociechę, umocnienie i oparcie w naszej wspólnocie i mogli liczyć na modlitwę i pomoc.

6. Prośmy Pana za nas samych, aby naszą największą życiową ambicją było dojrzewanie w miłości do Boga i ludzi.

Niebieski nasz Ojcze, który jesteś Miłością, przyjmij modlitwy zanoszone dziś do Ciebie. Niech Twój Syn, który jest najlepszym Mistrzem i Świadkiem Twej miłości uświęca nas i umacnia swoją łaską. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Amen.