loading

Przedstawmy nasze prośby dobremu Ojcu, który posłał na świat swojego Syna, aby każdy człowiek został zbawiony:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby nieustannie głosił dobrą nowinę całemu światu.

2. Módlmy się za misjonarzy, aby dotarli do wszystkich osób, które jeszcze nie spotkały Boga.

3. Módlmy się za rządzących, aby ustalali mądre prawa, które będą służyły wszystkim obywatelom.

4. Módlmy się za rolników i hodowców, aby ich praca przynosiła im radość i godne wynagrodzenie.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy polegli w obronie wiary, aby ofiara ich życia przyniosła plon obfity.

6. Módlmy się za nas, aby całe nasze życie było głoszeniem Dobrej Nowiny o zbawieniu.

Prosimy Cię, najlepszy Ojcze, zechciej wysłuchać naszego błagania, abyśmy doświadczyli Twojej troski i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.