loading

Miłosiernemu Bogu, który otacza swoją opieką słabych i ubogich, przedstawmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie był świadkiem Bożej miłości w świecie.

2. Módlmy się za rządzących, aby podejmując swoje działania, mieli na uwadze dobro wszystkich rodzin żyjących w krajach przez nich rządzonych.

3. Módlmy się za samotnych oraz ubogich, aby mogli liczyć na pomoc ze strony środowiska, w którym żyją.

4. Módlmy się za osoby doświadczające upokorzeń, aby obok nich znaleźli się tacy, którzy staną w ich obronie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz w Jego królestwie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy zawsze żyli zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

Panie, Ty nie jesteś obojętny na głos Twojego ludu, wysłuchaj modlitwę, jaką do Ciebie kierujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.