loading

Wierzymy, że miłość Boża ma moc przemienić każde ludzkie serce, dlatego z ufnością pragniemy przedstawić Panu nasze prośby.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

1. Miłosierny Ojcze, Ty ustanowiłeś Kościół jako wspólnotę wierzących. Spraw, aby chrześcijanie odważnie dawali świadectwo o Twojej miłości.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

2. Miłosierny Ojcze, napełniaj nieustannie swoją łaską wszystkich pasterzy swojego ludu. Niech w prawdzie i miłości kształtują ludzkie sumienia.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

3. Miłosierny Ojcze, miej w swojej opiece tych, którym została powierzona troska o doczesną społeczność. Oświecaj ich serca swoją łaską, aby stały się wrażliwe na potrzeby ludzi doświadczających różnych form ubóstwa.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

4. Miłosierny Ojcze, błogosław naszym rodzinom. Niech wzrastają w atmosferze wzajemnej miłości i oddania.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

5. Miłosierny Ojcze, przyjmij do swojego królestwa wszystkich zmarłych. Niech staną się uczestnikami Twojego szczęścia.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

6. Miłosierny Ojcze, spojrzyj z miłością na nas zgromadzonych wokół Twojego ołtarza. Przemieniaj nasze serca swoją miłością, abyśmy coraz bardziej kochali Ciebie i każdego człowieka.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, który z miłości stworzyłeś człowieka, wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wielbili Cię naszym życiem i codzienną pracą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.