loading

Do Boga Ojca, który daje nam życie na ziemi i powołuje do życia wiecznego, zanieśmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby przypominał o misyjnym posłannictwie każdego ochrzczonego.

2. Módlmy się, aby wszyscy ochrzczeni czuli się odpowiedzialni za misyjne dzieło Kościoła i z zaangażowaniem je wspierali.

3. Módlmy się za rządzących, aby swoich stanowisk nie wykorzystywali dla własnych interesów, ale traktowali je jako możliwość pomnażania wspólnego dobra.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby byli otoczeni potrzebną im pomocą i miłością.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem w niebie.

6. Módlmy się za nas, byśmy pokornie i z miłością służyli naszym bliźnim.

Boże, wysłuchaj naszych próśb, które z ufnością zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.