loading

Wierzymy, że miłość Boża ma moc przemienić każde ludzkie serce, dlatego z ufnością pragniemy przedstawić Panu nasze prośby.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

1. Miłosierny Ojcze, Ty ustanowiłeś Kościół jako wspólnotę wierzących. Spraw, aby chrześcijanie odważnie dawali świadectwo o Twojej miłości.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

2. Miłosierny Ojcze, napełnij swoją łaską papieża, biskupów i prezbiterów. Niech w prawdzie i miłości kształtują sumienia własne i powierzonego im ludu.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

3. Miłosierny Ojcze, miej w swojej opiece tych, którym została powierzona troska o doczesną społeczność. Oświecaj ich serca swoim światłem, niech stają się coraz bardziej wrażliwi na potrzeby powierzonych im osób, zwłaszcza doświadczających różnych form ubóstwa.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

4. Miłosierny Ojcze, błogosław wszystkim rodzinom. Niech dzieci wzrastają w atmosferze wzajemnej miłości i oddania, a rodzice swoim postępowaniem wobec siebie i swoich pociech stają się znakiem Twojej miłości do każdego człowieka.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

5. Miłosierny Ojcze, przyjmij do swojego królestwa wszystkich zmarłych, niech wsparci naszymi modlitwami zostaną jak najszybciej przyjęci na ucztę w Twoim królestwie.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

6. Miłosierny Ojcze przemieniaj nasze serca swoją miłością, abyśmy dzięki współpracy z Twoją łaską coraz bardziej kochali Ciebie i bliźnich, zwłaszcza naszych bliskich.

     Uświęć nas, Ojcze, w swojej miłości.

Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, który z miłości stworzyłeś człowieka, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy wielbili Cię całym naszym życiem, a zwłaszcza naszą codzienną pracą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.