loading

Bogu, który jest wierny swoim obietnicom i wysłuchuje wołania skruszonych w sercu, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

1. Boże Ojcze, wspieraj papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z mocą Ducha Świętego głosili Ewangelię wszystkim ludom i narodom.
2. Boże Ojcze, umacniaj powołanych – kapłanów, osoby zakonne i małżeństwa – w wiernej miłości, aby byli zaczynem królestwa niebieskiego w świecie.
3. Boże Ojcze, udziel daru męstwa i odwagi wszystkim misjonarzom i misjonarkom, aby w każdym położeniu mogli być odbiciem Twojej mądrości i miłosierdzia.
4. Boże Ojcze, oświecaj światłem Ducha Świętego wszystkich wierzących, aby z wiarą, pokorą i miłością włączali się w dzieło ewangelizacji świata.
5. Boże Ojcze, obdarz życiem wiecznym wszystkich naszych bliskich zmarłych oraz wszystkich zmarłych ofiarodawców Papieskich Dzieł Misyjnych.
6. Boże Ojcze, pozwól nam, uczestniczącym w tej Eucharystii, zbliżyć się do Ciebie ze skruszonym sercem.

Boże Ojcze nasze przodków i Panie miłosierdzia, przyjmij nasze wołanie i wysłuchaj próśb ufającego Tobie ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.