loading

Do Boga Jedynego i Prawdziwego, który jest blisko skruszonych w sercu i ocala upadłych na duchu, zanośmy z ufnością nasze prośby:

1. Módlmy się za cały Kościół powszechny, aby rozpalony duchem Ewangelii był w świecie czytelnym znakiem Bożej obecności.
2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, którzy zanoszą Dobrą Nowinę do tych, których świat zepchnął na margines, aby nie zabrakło im wsparcia wspólnoty i ufności w Bożą miłość.
3. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczają prześladowań i niesprawiedliwości, aby Bóg usłyszał ich wołania.
4. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby z wiarą i ufnością zaangażowali się w dzieła ewangelizacji świata, doświadczając radości odnowionej wiary.
5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy z pokorą i ufnością wspierali dzieła misyjne, aby dostąpili życia wiecznego.
6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej Eucharystii, aby Boża miłość kruszyła pychę naszych serc i rozświetlała je blaskiem prawdy.

Boże Święty, który przenikasz i znasz serca wszystkich ludzi, przyjmij nasze modlitwy i spraw, aby dzięki Twojej łasce w naszym życiu kończący się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny wydał dobre owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.