loading

31 tydzień w ciągu roku

Przez Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas ofiarował samego siebie, zanieśmy pokorne modlitwy do Boga:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby zachowując przymierze z Bogiem, prowadził swoich wiernych pewną drogą zbawienia.

2. Módlmy się za polityków i mężów stanu, aby zabiegając o dobro społeczne, w swoim działaniu łączyli mądrość i wierność Bożym przykazaniom.

3. Módlmy się za samotnych i zrozpaczonych, aby Bóg odmienił ich los oraz żeby spotkali dobrych ludzi, którzy pomogą im odbudować utraconą nadzieję i wiarę w prawdę, że mają Ojca w niebie, a na ziemi przyjaciół.

4. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby stawały się miejscem, w którym kocha się Boga i bliźniego.

5. Módlmy się za zmarłych polecanych w tej Mszy Świętej, szczególnie […], aby zostali przyjęci do grona wybranych.

6. Módlmy się za nas, byśmy posileni Ciałem i Krwią Chrystusa z gorliwością zachowywali Boże przykazania i dostąpili chwały wiecznej w królestwie naszego Ojca Niebieskiego.

Panie, Jezu Chryste, który trwasz na wieki, a Twoje kapłaństwo jest nieprzemijające, wysłuchaj naszej modlitwy i spraw, byśmy wszyscy zawsze zachowywali przymierze z Bogiem. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

jest