loading

31 tydzień zwykły

Panu Bogu, który obdarza nas wszelkimi dobrami, przedstawmy nasze ufne prośby:

1. Módlmy się za papieża i wszystkich biskupów, aby niestrudzenie i z pokorą głosili zdrową naukę Kościoła.

1. Módlmy się za sprawujących władzę, aby mając świadomość, że są sługami Boga i narodu, żyli i działali w prawdzie, troszcząc się o dobro wspólne.

1. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby zachowując duchową łączność ze wspólnotą Kościoła, otrzymywali umocnienie i ukojenie w bólu.

1. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby otwarci na działanie Ducha Świętego wzrastali w mądrości i łasce u Boga i ludzi.

1. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, zwłaszcza polecanych w wypominkach, aby mogli wraz z aniołami i świętymi uwielbiać Pana Boga w niebie.

1. Módlmy się za nas samych, abyśmy rozważając tajemnicę życia i śmierci, zawsze widzieli Chrystusa żyjącego na wieki.

Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro. Prosimy, okaż swoją potęgę i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.