loading

31 tydzień zwykły

Do jedynego Boga zanieśmy błagania o potrzebne nam łaski:

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby byli wzorem miłości Boga i bliźniego.

2. Módlmy się za niewierzących, aby poznali Jedynego Boga i doświadczyli Jego miłości.

3. Módlmy się za studentów, aby mądrze rozwijali swoje zdolności i dobrze przygotowali się do pracy zawodowej.

4. Módlmy się za osoby, które przysporzyły nam największych przykrości i cierpień, aby miłosierny Bóg wybaczył im i obdarzył obfitym błogosławieństwem.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy nie spotkali Boga, aby doświadczyli ogromu Bożego miłosierdzia.

6. Módlmy się za nas, abyśmy rzeczywiście kochali Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swych sił.

Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze pokorne prośby i wyryj w naszych sercach miłość do Ciebie i naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.