loading

Bóg miłuje całe swe stworzenie i jako miłośnik życia prowadzi nas ku pełni wiary, szczęścia i życia. Przedstawmy Mu ufnie nasze prośby:

1. O umocnienie łaską Bożą wszystkich wierzących, aby nieustannie pogłębiali swoją wiarę i w ten sposób przyczyniali się do rozwoju całego Kościoła.

2. O potrzebne siły i łaski dla wszystkich, którzy zabiegają o rozwój królestwa Bożego na ziemi, aby prawda o Jezusie Chrystusie, który przyniósł zbawienie całemu światu, dotarła do jak największej liczby osób.

3. O łaskę nawrócenia dla ludzi wzbogacających się kosztem innych, aby Pan pobudził ich do skruchy i rozpalił w nich pragnienie przemiany życia i zadośćuczynienia wyrządzonych krzywd.

4. O pocieszenie i nową nadzieję dla tych, którzy doświadczają różnorakiego cierpienia, smutku, bezsensu i zniechęcenia, aby uwierzyli w moc łaski Bożej, która może przemienić życie każdego człowieka.

5. O przyjęcie na ucztę w królestwie niebieskim naszych bliskich zmarłych, aby dzięki miłosierdziu Bożemu uzyskali przebaczenie grzechów oraz darowanie kar i doszli do oglądania Boga twarzą w twarz w wieczności.

6. O łaskę przemiany życia dla nas, abyśmy pogłębiając naszą relację z Bogiem, nieustannie doświadczali mocy Jego łaski, która rozlewa się także na naszych najbliższych, przyjaciół i znajomych.

Wszechmogący Boże, Ty w swoim Synu przyszedłeś szukać i zbawić tych, którzy się pogubili, wejrzyj na nasze dobre pragnienia i udziel nam łaski ich realizacji zgodnie z Twoją wolą, abyśmy mogli w naszym życiu radować się darem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.